Vores logo

Fodslaw  Hjørring

 En leverandør af Danmarks kønneste traveture

Motivet til Fodslaw Hjørring´s logo, er hentet fra Rubjerg Knude Fyr.

Rubjerg Knude og omliggende arealer, i alt 280 ha, er fredet som naturpark. Den 90 meter høje knude er en morænebakke dannet af istiden for mere end 15.000 år siden. Store dele af skrænten er allerede styrtet i havet.

Lyset i Rubjerg Knude Fyr tændtes for første gang den 27. december 1900. Fyret blev bygget på kystskræntens højeste punkt og godt 200 meter inde i landet. Med tiden kom havet nærmere, og samtidig blæste vinden store mængder sand op fra klinten. Sandet lagde sig foran og omkring fyret. Det fyldte brønden og ødelagde køkkenhaverne.

For at dæmpe sandet satte man fyrreris (fyrretræstoppe) og beplantede klitten med marehalm og hjelme med det resultat, at klitten blot voksede sig større. Jo mere man plantede, jo mere voksede klitten. Til sidst lå sandet så højt, at det til tider var umuligt at se fyret fra havet. Den 1. august 1968 opgav man kampen, og fyret blev tændt for sidste gang.

Fyret blev stillet til rådighed for Vendsyssel Historiske museum, der indtil 2002 indrettede sandflugtsmuseum i bygningerne. Udstillingen blev herefter flyttet til Strandfogedgården.

Naturen har fået lov at gå sin gang. En årrække har fyret været næsten begravet i sand, men klitten er vandret videre. Kystnedbrydningen medfører at fyret til stadighed kommer tættere på skrænten, og samtidig bliver mere og mere fritlagt for sand – og en dag vil det styrte i havet.

Så kom og nyd det smukke syn, men det haster. Blandt andet går ruterne (23 og 29 km.) på Rubjerg Knude Vandringen forbi fyret.