Bestyrelsen

Formand
Tove Gjesthede, Hjørring,  98 97 16 98

Kasserer
Lisbeth Jensen , Hjørring,  98 92 81 60
Bestyrelsesmedlemmer
Laila Kelman Hansen, Hjørring 25 12 24 46
Martin Hansen, Lendum, 41 19 31 72

Kirsten Christiansen, Nr. Sundby,  20 32 69 70

Suppleant
Finn Gjesthede, Hjørring,  98 97 16 98